U prilogu se nalaze odluke Upravnog odbora KSSa a u vezi sa dobijanjem dozvola/odobrenja klubova za učešće u takmičenja kao i odluka u prihvatanje u članstvo.