Objavljujemo materijal koji je poslala Takmičarska komisija a sadrži: uputstvo, potvrdu overivača o prijemu ugovora, uputstvo za overu ugovora od strane kluba i molbu za overu ugovora. Materijal se nalazi u prilogu.