U prilogu se nalaze potvrde/prijave za učešće u muškim seniorskim takmičenjima KSSa. Potrebno je da popunjene obrasce dostavite u predviđenom roku kancelarijama koje vode takmičenje.